Desatero ideálního muže

0
1818

Téma mužství nemá zpracované a ujasněné většina mužů, ale ani žen. Muži, často se pohybující v ženských kolektivech, mají vyvinutý dost silný ženský princip, ale je třeba, aby jejich vnitřní muž nezůstal oslaben. Chce to zůstat heterosexuálem, pravým mužem a nebýt bábovkou ani hrubiánem. Mužem se stáváte na základě překonaných překážek, výzev, bolestí a strachů. Má to cosi společného s dospělostí, přesto u mužů a žen není vůbec stejná. Chybí nám vzory a opravdových mužů je velmi málo. Mužský princip, je často prezentován jako agrese a násilnictví. Na druhé straně v rámci jakési civilizovanosti je z muže často hodný chlapec nebo přeněžnělý narcista, který má k opravdovému muži hodně daleko.

 

Vidět muže za sebou

Mužské vzory je třeba vidět za sebou, nikoliv před sebou jako své nepřátele. Možná to znáte, muž v sobě obsahuje tyto atributy: bojovník, milovník, mág a král. Máte-li za sebou všechny bojovníky za svobodu, historické rytíře, všechny svůdníky a milovníky žen, ale i zodpovědné otce od rodin, duchovní mistry, učitele, krále, panovníky, vědce, objevitele, poctivé majitele firem a velké osobnosti, postavte si tam i pradědy, dědy, strýce i otce. To oni vás tlačí dopředu. Nemáte se stáhnout do sebe a litovat. Máte bojovat, milovat, duchovně žít a spravedlivě kralovat, třeba řídit vlastní firmu. Tato představa vám dokáže pomoct zjistit, že v tom nejste sami. Je třeba se pak obklopit ve skutečném světě těmi, co vás potáhnou nahoru v každodenním životě.

Desatero ideálního muže

  1. Muž bojovník, rozhodný, akční, s velkou fyzickou silou, aby mohl ulovit zvíře, dotáhnout jej domů a uživit rodinu. Dnes tedy aby získal práci, udržel si ji, materiálně se postaral o rodinu a toho lze docílit jen činem. Patří sem i schopnost umět přiměřeně riskovat, stát pevně za svým rozhodnutím, umět přiznat chybu a více konat a méně mluvit.
  2. Muž ochranitel dokáže ochránit ženu i děti před nebezpečím a umí jí být nablízku v případě potřeby. Má dobrou fyzickou kondici a je i duševní oporou. Umí ženu vyslechnout, pochopit, neshazovat a je si vědom rozdílu mezi mužským a ženským způsobem myšlení, který plně respektuje. Ženě nabízí svou náruč, kam se může schoulit. Nabízí ženě svůj pohled na svět a umí se jí otevřeně svěřit.
  3. Muž dobyvatel žen si v partnerském vztahu získává pozornost svými činy, nikoliv sliby a řečmi. Lehce flirtuje s ostatními ženami, ale je věrný svojí ženě. Oceňuje vnější i vnitřní krásu své ženy. Dává jí najevo, že si jí váží, má ji rád a sdílí s ní život. Pečuje o své tělo, používá pánskou kosmetiku, ale působí mužně, nikoliv zženštile.
  4. Muž milenec umí ženu i sebe sexuálně uspokojit, nemyslí jen na sebe a ví, že i žena potřebuje zažít orgasmus. Je schopen projevit jak divokou zvířecí pudovou sexualitu, tak i jemné něžné pomazlení.
  5. Muž otec se podílí se na výchově i péči o domácnost a vede děti k samostatnosti. Je přísný, ale spravedlivý a dělá vše s láskou. Jde příkladem, neklade na děti přehnané nároky a příliš je nerozmazluje. Umí si s nimi hrát, vzít je na výlet a předat jim to, co se sám naučil. Umí děti vyslechnout a být kamarádem se zachováním otcovské autority. Učí je vážit si ostatních i sebe. Zásadní výchovné kroky vždy projednává se ženou, matkou dětí a nedopustí, aby každý z rodičů chtěl po dítěti pravý opak. Hádky a nedorozumění se ženou neřeší před dětmi.
  6. Muž syn je respektující a ctící své rodiče, kterým vděčí za svůj život a ve stáří jim pomáhá materiálně i sociálně. Muž se občas potřebuje schoulit k ženě do klína a nechat se hladit, za což se nestydí, protože oba vědí, že jde o přirozenou potřebu.
  7. Muž kolega, kamarád a přítel, který je ochotným kolegou v práci a s ostatními muži si rozumí. Ochotný pomoci, není-li to příliš na úkor rodiny. Nad nikým se nepovyšuje ani neponižuje a zná svou cenu. Má pár dobrých přátel, mužů i žen, kdy je partnerce jasné, že nemusí žárlit. Má své koníčky, věnuje se jim se ženou, jiným zálibám s kamarády či sám.
  8. Muž mírotvůrce se neustále zdokonaluje ve schopnosti milovat. Miluje přírodu, chrání životní prostředí, žije zdravě, sportuje, cvičí, medituje a rozvíjí se. Jde za dokonalým sebepoznáním a osvícením. Uvědomuje si, že musí projít náročnou cestou plnou meditací, cvičení a disciplíny, která je neoddělitelná od běžného způsobu každodenního života.
  9. Muž stabilní vytrvalec, což je nejdůležitější věc a často Achillova pata, je ideální muž realizující všechny činnosti a postoje s nejvyšším možným nasazením a hlavně vytrvale. Fantastický muž, který se po týdnu hroutí pod tlakem pracovních, rodinných a dalších úkolů a svých myšlenek je to, co ženy špatně snáší.
  10. Ideální muž ví, že ideální muž neexistuje. V každém okamžiku je se sebou spokojený, nikoliv namyšlený, ale sebevědomý, protože jen tak je schopen se vyvíjet bez sebekritiky, výčitek a sebelítosti.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here