Při meditaci produkujeme nadlidskou energii

0
1826

Energie, kterou lidé vydávají během pokročilé stupně meditační praxe, je podle závěrů mnoha studií nesrovnatelně větší, než jakou vydáváme běžně. Jde až o tisícinásobné rozdíly běžných hodnot.

Silné gamma vlny tibetských mnichů

Neurochirurg Richard Davidson změřil energii tibetských mnichů v roce 2004. Testoval dalajlámovy nejpokročilejší mnichy s 15 až 40 lety praxe v meditaci. Při studii měřil gamma vlny vyzařované z mozků pomocí elektroencefalografu – EEG a magnetické rezonance. Současně zkoumal kontrolní skupinu 10 studentů bez zkušenosti s meditací. Gamma vlny jsou jedny z nejdůležitějších elektrických mozkových vln s nejvyšší frekvencí a musí při jejich tvorbě pracovat tisíce nervových buněk s obrovskou rychlostí. Výsledky změřily u některých mnichů vytváření gamma vln v silné míře a vysoké amplitudě, což nebylo dosud nikdy zdokumentováno. Pohyb vln byl perfektně organizován oproti začínajícím studentům s meditací. V závěru studie Davidson sdělil, že meditace může přerozdělit šedou kůru mozkovou a předejít jejím ztrátám. Úbytek šedé hmoty má totiž velký dopad na duševní funkce, jako je ovládání našich emocí, impulzů, myšlenek a pohybů. Nucleus caudatus, tedy část nervové uzliny ovládající tyto funkce se nachází právě v šedé kůře.

100x až 1000x silnější infrazvukové vlny Qigongových mistrů

V roce 1998 zkoumala profesorka Lu Jan-fang a pár desítek amerických vědců Qigongovi mistry v Číně. Qigong – čchi-kung zahrnuje mnoho směrů. Staré čínské cvičení zušlechťuje vnitřní energie poklidnými pohyby a meditací. Má léčivé účinky a je uznáván jako funkční součást tradiční čínské medicíny. Qigongoví mistři dokáží vydávat silné infrazvukové vlny 100x až 1 000x silnější než průměrní jedinci. Začátečníci vykazovali jen po pár týdnech tréninku 5x silnější hodnoty infrazvukových vln. Podobná studie proběhla na Pekingské vysoké škole tradiční čínské medicíny a byla publikována v roce 1988. Výsledkem bylo, že energie vyzařovaná qigongovými mistry v podobě infrazvukových vln je 100x větší než u běžných lidí. Obě studie popsal ústav China Healthways Institute.

Léčebné účinky stoupenců Falun Dafa

Stoupenci Falun Dafa, neboli praxe Falun Gong, se uzdravili z chronických a vážných nemocí. Falun Dafa je qigong – čínská meditační praxe kultivující mysl i tělo s principy jako pravdivost, soucit a snášenlivost. Zdravotní publicistka Lara C. Pullenová publikovala článek v CBS Health Watch v roce 2000. Vyzpovídala několik praktikujících Falun Dafa. Sen Jangovi z Chicaga bylo 39 let a měl diagnostikovanou chronickou hepatitidu, která nešla podle lékařů vyléčit. Začal se věnovat Falun Dafa a po čase mu na prohlídce zjistili, že 32 měřených ukazatelů je normálních včetně těch souvisejících s jeho chorobou. Stoupenci věří, že jde o přirozený efekt zlepšování uvažování a pomalých meditativních cvičení zesilujících energii v těle. Pokud jste uvnitř v srdci zkroušení, onemocníte.

Tibetští mniši místo zmrznutí topí

Ve zpravodaji Harvardské univerzity byl roku 2002 publikován pokus provedený na tibetských mniších v severní Indii. Lehce odění mniši byli zavřeni v pokoji s teplotou 4 ˚C a meditovali. Pak jim přes ramena přehodili pokrývky namočené ve studené vodě. Obyčejný člověk by se začal nekontrolovatelně třást a pokles tělesné teploty by mohl vést ke smrti. Tělesná teplota mnichů ale nepoklesla, pokrývky opakovaně každý z nich úplně vysušil za několik hodin 3x. Herbert Benson studoval meditační techniky přes 20 let a ve harvardském zpravodaji publikoval, že buddhisté věří, že realita, ve které žijeme, není konečná. Napojují se na jinou realitu, neovlivněnou našimi emocemi a každodenním světem. Tohoto stavu mysli lze dosáhnout konáním dobra pro druhé a meditací. Horko vyzařované z těla mnichů je vedlejším produktem meditace. Někteří z nich dokáží vydávat velké množství různých druhů měřitelné energie. Ovládají svůj metabolismus a tělesné procesy.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here