Kůra Měsíce obsahuje pouze jediný minerál

0
2235

Kůra našeho měsíce obsahuje jen jediný minerál. A víte, proč kůra Měsíce obsahuje pouze jeden minerál? Vědci už totiž mají odpověď. Měsíc původně vznikl v důsledku dávné srážky zárodečné planety Země s jistou neznámou planetou ve velikosti planety Marsu. Měsíc se v tu chvíli doslova odštěpil a po další dlouhé období byl jednou obrovskou žhnoucí koulí magmatu, než postupem času vychladl a následně si tak vytvořil svůj pevný povrch. A právě tento povrch obsahuje pouze jeden minerál nazývaný plagioklas.

Plagioklas

Minerál plagioklas tvoří 98 % povrchu Měsíce. Plagioklasy jsou nerosty z oddělení tektosilikátů a řadíme je mezi živce. Plagioklasy vznikají krystalizací magmatu, a právě k tomuto procesu na Měsíci docházelo v obrovsky masivním měřítku. Vědce ale po dlouhou dobu mátlo, proč má Měsíc tak velmi chudé spektrum v oblasti minerálů.

Model Marsu

Nick Dyggert z univerzity v Tennessee a jeho tým vědců z univerzity v Texasu vytvořili takový malý model, který má simulovat Měsíc právě v době, kdy byl pokryt výše popsaným žhnoucím magmatem a pak postupně chladl. Vědci tak na vlastní oči mohli spatřit, jak se postupně tvořil povrch Měsíce. Pro vědce bylo doslova fascinující vidět těleso velké jako Měsíc, které je kompletně roztavené.

Hladina magmatického moře

Vědci ale navíc zjistili, že přítomnost tohoto jediného minerálu v krustě Měsíce ale nemá příčinu v tom masivním procesu krystalizace, ke kterému docházelo v jeho zárodečném období. Příčinou byl zcela jiný jev. Kusy plagioklasu totiž úplně původně pluly přímo na hladině magmatického moře a postupně do sebe zachytávaly další minerály, které ale ještě nebyly zcela čistými plagioklasy. Šlo a jakési druhy lapačů ostatních minerálů, které se vyskytují v magmatu.

Magma

A jak toto magma postupně krystalizovalo, vytvořilo nejprve prvotní krustu. Přes tu se ale postupem času vytvořila ještě další nová vrstva, která už následně byla kompletně složená jen z čistého plagioklasu. Tak to alespoň vidí vědci podle satelitních dat. Ostatní minerály, které byly přítomny, jsou zachyceny v původním plagioklasu, dost hluboko pod zmíněnou první vrstvou měsíční kůry. Přesně tohle by měl být ten důvod, proč má Měsíc ve své kůře jen jeden jediný druh minerálu plagioklasu.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here