5. červen – Světový den životního prostředí

0
1771

 5. červen je dnem, který se bezprostředně týká všech živých organismů, které se vyskytují na této planetě. Světový den životního prostředí nám připomíná, jak velký a důležitý vliv má ochrana životního prostředí právě na naše životy. Program OSN pro životní prostředí, známý pod zkratkou UNEP, podněcuje o tomto dni všechny vlády jednotlivých zemí na světě stejně jako každého jednotlivého obyvatele naší planety Země, aby konečně přijal zodpovědnost za své vlastní chování. Každý z nás tak může být nápomocen řešení našich ekologických problémů. Ochrana životního prostředí se bezprostředně týká každého z nás. Informace, znalosti, možnosti a mnohé technologie jsou nám všem v dnešní době dostupné.

Historie a současnost

Světový den životního prostředí byl v roce 1972 ustanoven Valným shromážděním Organizace spojených národů. Jeho hlavním smyslem je rozšířit ekologickou problematiku opravdu mezi širokou veřejnost a upozornit tak na veškeré aktuální ekologické výzvy. Každým rokem je Světový den životního prostředí věnován konkrétnímu tématu a oslavy se konají pokaždé v jiné zemi. Dne 5. června 2017 si připomeneme 45. výročí Světového dne životního prostředí. Hostitelem letošního Dne životního prostředí je Kanada. Jde o zemi proslulou krásami své fantastické a nespoutané přírody. Nyní se 6 nových známek v emisi věnuje kanadskému přírodnímu prostředí, ale i fauně a flóře. Den životního prostředí se v současné době připomíná ve více než 100 zemích.

Nové známky OSN

Nové známky OSN nyní vychází ve všech třech pobočkách Poštovní správy OSN. Ty se nachází v New Yorku, Ženevě a také ve Vídni. Známky vydávané v šesti různých provedeních jsou s různými nominálními hodnotami. V úžasném designu se nové známky OSN projevují v monstrózní síle fotografie. Zcela výjimečné záběry kanadské přírody nyní pokrývají celou plochu vydaných známek. Obsahují údaj o nominální hodnotě, nakladateli i roku vydání, jsou doplněny logem OSN a nápisem Světový den životního prostředí vždy v jazyce příslušné země, kde byly vydány.

Design letošních známek

Newyorská pobočka poštovní správy OSN například letos představuje na svých známkách krásné skalnaté útvary Hopewell v Novém Brunšviku i ledního medvěda mistrně zachyceného na ostrově Baffin přímo v inuitském teritoriu Nunavut. Ženevská pobočka vydává známky se sněžnou sovou s roztaženými křídly a zcela úchvatnou podzimní krajinu s javory a břízami. Ve Vídni známky ukazují jezero Moraine v kanadských Skalnatých horách i budovu kanadského Vrchního soudu v Ottawě. Ženeva a Vídeň nové známky OSN vydá o den později, protože 5. června je v těchto zemích oficiální svátek OSN.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here