Jak vybrat tu správnou základní školu pro své dítě?

0
507

Ať už máte doma předškoláka nebo ještě malé dítě, stojí za to se zamyslet nad tím, kam jej budete chtít zapsat do školy. Stále více rodičů nad rozhodováním o vhodné škole pro jejich dítě stráví několik měsíců. Vedle standardních škol se totiž v posledních letech vyrojilo mnoho zařízení s alternativním přístupem ke vzdělání. V Česku jsou nejrozšířenější tyto:

Montessori školy
V současnosti je v republice na 59 těchto škol pro věk od 6 – 12 let, jsou rozesety po celé republice, a to nejen ve velkých městech. Montessori přístup předpokládá, že každé dítě přirozeně prahne po vzdělávání a informacích, proto se samo má ve škole rozhodovat o tom, co se zrovna bude učit. Iniciativa dítěte má být mnohem produktivnější, protože dítě je motivováno. To vše se děje za doprovodu učitele, který aktivitu dítěte koriguje a usměrňuje.

Walfdorské školy
V Česku je evidováno 17 základních škol tohoto typu, jsou zastoupeny v Čechách i na Moravě a většinou při větších městech. Specifikum tohoto přístupu tkví především ve formě výuky, výuka tzv. hlavních předmětů probíhá v epochách (blocích) po 3 – 4 týdnech, děti se tedy plně soustředí jen na jeden „hlavní“ předmět. Ostatní předměty (např. výchovy a jazyky) pak svá témata přizpůsobují probírané epoše.

Daltonské školy
V současnosti u nás je na 18 škol s daltonským plánem,  většinou v okolí Brna. Hlavním principem je rodinný přístup a plnění úkolů s časovým plánem, děti se tak učí vlastní zodpovědnosti.

Stále více standardních škol také přejímá prvky alternativních přístupů a otevírá  takto zaměřené třídy. Při rozhodování o ideální škole vám pomůže vytvoření klíče, dle kterého se pak budete řídit.

Mezi nejdůležitější faktory jistě patří:

  1. Spádová oblast, dostupnost
  2. Sourozenci, kamarádi
  3. Zaměření školy či rozšířená výuka jazyků – informace lze získat na webových stránkáchškoly či stránkách České školní inspekce
  4. Atmosféra a prostředí školy – den otevřených dveří
  5. Třídní učitelka
  6. Pověst školy

Čím více možností, tím větší dilema, ale buďme rádi za možnost volby. Šťastnou ruku při výběru! 🙂


Article bottom

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here